top of page
Open Site Navigation

Det blir bok!

Da er det endelig besluttet. Det blir bok. Lanseringsdatoen er ikke hundre prosent spikret enda, men vi røper ikke for mye når vi sier at det nærmer seg.Frem til nå har mye av trollforskningen foregått under radaren, og vi har av naturlige årsaker ventet med offentliggjøring til materialet var mer utfyllende. Vi skjønte tidlig at dette kunne bli bok, og satte derfor i gang et eget prosjekt rundt visualisering med tanke på dette. Nå er vi der. Etter årevis i felten skal den første delen av arbeidet se dagens lys og gjøres tilgjengelig for offentligheten i boks form.Uten å avsløre for mye, kan vi bekrefte at arten roll får en svært sentral plass i denne boka som vil kaste nytt lys over en rekke til nå uforklarlige fenomener i Trollheimen. Lanseringsdato er i skrivende stund ikke bestemt, men mye tyder på at det ikke er så lenge til.


Følg oss på Instagram og Facebook for oppdatert info.

bottom of page