top of page
Open Site Navigation

I felten på Trollheimstunet.

Trollheimstunet er nok mest kjent for å være senter for naturbaserte opplevelser, enten det er bedrifter på teambuilding eller andre grupper på jakt etter en annerledes opplevelse i Trollheimsnaturen og det vi kaller Midt-Norges fineste møterom.

Det mange ikke vet, er at Trollheimstunet også er vår fremskutte base for det pågående prosjektet rundt trollforskning. Fra første stund har feltarbeid og systematiske observasjoner i felt vært en viktig del av arbeidsmetodikken vår, og vi så raskt at det var behov for en mer permanent base eller feltstasjon for det videre arbeidet. Området rundt Trollheimstunet pekte seg ut som en strategisk god plassering. Det var i dette området at de første reelle nærkontaktene ble gjort.


Etter mye påtrykk og god hjelp fra forskningsmiljøene i Trondheim, ble Trollheimstunet etablert som vår fremskutte feltstasjon og senter for naturbaserte opplevelser. Terrenget og naturen rundt Trollheimstunet synes å være spesielt godt egnet for å observere arten i sitt naturlige miljø.


I tillegg til funksjonen som feltstasjon, er Trollheimstunet arena for en rekke events og aktiviteter for store og små grupper året rundt. Mange har nok kjent litt på den helt spesielle stemningen i området når de har besøkt oss, og mange vil nok kjenne igjen mye fra boka når den kommer. Vi vil ikke love noe nå, men vi kan si så mye som at det jobbes med muligheten for en boklansering på Trollheimstunet...


bottom of page